Änglar - finns dom?

I Bibeln nämns änglar många gånger men bara ärkeängeln Mikael nämns vid namn. Änglar med vingar verkar dyka upp i den kristna traditionen på 300-talet och århundradet efter kände teologerna behovet av att dela in alla änglar i en hierarki, beroende på änglarnas uppgifter. Närmast Gud stod serafer, keruber och troner, längst från Gud stod de vanliga skyddsänglarna. Enligt denna hierarki finns det sju ärekänglar; Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Selafiel, Jegudiel och Barakiel. Inom islam är det änglarnas härskare Djibril som dikterar Koranen för Muhammed.
Serafer har sex röda vingar, två för att skydda sina fötter, två för att flyga med ch två för att skydda sina ögon så att det inte bländades av guds ljus. Keruber har fyra blå vingar.
Ärkeängeln Gabriel är traditionellt den ängel som uppenbarar sig för Maria och berättar att hon ska föda ett barn i Bibelns nya testamente, även om han faktiskt inte nämns vid namn.
Den mest kända "bokmärkesängeln" är en kopia av änglarna på rafaels målning Den sixtinska madonnan från 1510.