citrusfrukter

Citrusfrukter, genom sitt höga C-vitamininnehåll, anses förebygga trötthet, infektioner, högt blodtryck och stress. De har även andra positiva effekter på vår hälsa. Man har genom forskning visat att C-vitamin minkar förkylningsfrekvensen. C-vitamin hjälper också kroppen att ta upp järn. Järnbrist är en av våra vanligaste bristsjukdomar som kan leda till minskat infektionsskydd, trötthet och nedstämdhet - så på så vis kan citrusfrukterna ge en dubbel positiv effekt. C-vitamin och karoten, som också finns i citrusfrukter, är båda antioxidanter som motverkar kroppens fria radikaler. Radikalerna tas normalt omhand av kroppens enzymer men i och med att vi utsätter oss för tex UV-strålning och alkohol ökar de fria radikalerna och då kan det vara bra att fylla på med antioxidanter genom att äta citrusfrukter.
citrusfrukter har odlats i Kina i årtusenden medan den inte funnits så länge i Europa. Eventuellt växte apelsinen i Sydeuropa under romartiden men inga belägg finns för att den odlades. Odlingen tog sin början i Spanien först på 1700-talet men det var portugiserna som fraktade apelsiner och hela apelsinträd från Kina till Europa. Apelsiner är idag en av världens populäraste frukter och det odlas varje år över 44 miljoner ton apelsiner. Det Skandinaviska klimatet tillåter inte odling av apelsiner så vi importerar apelsiner med ljust fruktkött från främst Spanien, Israel och Marocko och blodapelsiner med rött fruktkött från Italien. Apelsinen är mest känd för sitt innehåll av den för oss livsviktiga C-vitaminen. Apelsin är inte den frukt som innehåller mest C-vitamin men är en av våra viktigaste C-vitaminkällor eftersom den är så populär. Apelsiner blev tidigt populära bland sjömän som gjorde längre resor eftersom den förebyggde och botade den fruktade skörbjuggen som ofta blev följden av en ensidig kost på rökt och saltad mat. Man visste inte då att sjukdomen berodde på C-vitaminbrist men lärde sig av erfarenhet att apelsiner hjälpte.
(Citrus sinensis)
Namnet apelsin kommer från tyskans "appel" som betyder "äpple" och "Sina" som betyder "Kina", alltså betyder apelsin "äpple från Kina"! Apelsinen
citrusfrukter

Citrus limon
Citronen blev tidigt en populär krydda först i mellanöstern och senare även i Europa. Citronen har förmodligen sitt ursprung i Pakistan och Indien men började först odlas i mer organiserad form i Persien, dvs nuvarande Iran. Därifrån följde den på 300-talet f Kr med Alexander den stores soldater till Grekland.

Men det var först på 1100-talet som citronen började odlas framgångsrikt i Europa och då i Syditalien och på Sicilien. Idag odlas citroner främst i USA, Italien, Spanien, Grekland, Israel och Argentina. Man har sett tecken på att citronsaft är antiseptisk och därför kan lindra infektioner och dämpa feber, den är också urindrivande och kan därför lindra vid begynnande urinvägsinfektion.

Citrus reticulata
Mandariner, Klementiner och Satsumas brukar med ett gemensamt namn kallas för småcitrus. Man har belägg för att dessa frukter har odlats i Kina och Japan redan på 1200-talet. Engelsmannen Sir Abraham Hume tog 1805 med sig träd av småcitrus från Kanton till Europa. Några av dessa träd hamnade på Malta och därifrån spreds de till Italien där man började odla frukten. Mandariner som en gång var så populära hos oss har nu

bytts ut mot den kärnfria satsumasen. Frukten har fått sitt namn från sin ursprungsprovins Satsuma, i Japan. Den odlas fortfarande i Japan även om Spanien har tagit över rollen som den främsta producenten.
Klementin är en korsning mellan mandarin och pomerans som togs fram av den algeriske prästen Pierre Clément, därav namnet. Småcitrus har något lägre C-vitamininnehåll än apelsinen men det räcker ändå
citrusfrukter med tre satsumas eller klementiner för att nå upp till det rekommenderade dagsintaget på 60 mg.
citrusfrukter

Citrus paradisi
Grapefruktens artnamn indikerar var den kommer ifrån. Grapefruktens artnamn är Citrus paradisi och man tror att den är en korsning mellan apelsin och pomelo som uppstod på Barbados 1649 efter det att kaptenen Philip Shaddock tagit med sig några pomelkärnor till ön. Namnets ursprung är också osäkert men man tror att det har med "grape" dvs druva på engelska att göra, kanske dels

på grund av smaken och dels på grund av att grapefrukt växer i klasar precis som vindruvor. USA står för hälften av världens grapefruktproduktion på fyra miljoner ton årligen. Grapefruktens bittra smak kommer från ett litet, litet innehåll av kinin. Det finns blonda grapefrukter som har gult fruktkött, och grapefrukter som har rosa till rött fruktkött, den så kallade blodgrapen.