BÅTSPRÅK A-Ö
Om du ska ut på sjön i sommar är det viktigt att behärska språket - plugga på!
Angöra - konsten att angöra en brygga har vi sett om på film. Men det betyder egentligen att gö så pass nära land att man kan bestämma sin position.
Akter - På båtar heter det inte fram och bak, höger och vänster som det gör på land. Båtens fram heter för, dess bak akter. Höger sida på båten är styrbord och vänster sida babord. Och nåde den som säger fel, bland båtfolk är det värre än att svära. Andra ord som bör undvikas är tex snöre, knut, säng eller kök.
Bidevind - seglar man när man styr så nära vindögat som möjligt utan att tappa fart.
Burka - är inget ett heltäckande klädesplagg utan när man hänger utanför relingen och med hela sin kroppstyngd försöker trycka ner båten när man lovar.
Centrum gravitatis - kallas båtens tungdpunkt.
Dikt - inte något man läser - utan när man lägger rodret hårt åt babord eller styrbord.
Dragga - ankaret, eller draggen, har inte fått fästa i botten utan släpar utmed sjöbotten och båten driver. Det har alltså absolut ingemting med män i kvinnokläder att göra.
Durk - heter båtens golv.

Ensmärke - ett väl synligt föremål eller sjömärke. Två ensmärken på linje bildar en ensvlinje som kan användas för navigering.

Fender - Är de där stora korvarna som hänger på sidan av båten. En fender är ett föremål av trä, tågvirke eller plast som förhindrar att båten skrapar mot en kaj, brygga eller annan båt. Fendrarna ska gensat plockas in när man går från kaj, det är mycket dålig båtetikett att låta fendrarna hänga ute eller släpa i vattnet.
Glas - På fartyg är varje vakt indelad i åtta glas om trettio minuter. Dygnet är indelat i sex vakter om fyra timmar.
Grynna eller grund - finns det gott om i den svenska skärgården. De bör undvikas. Lättast görs detta genom att läsa sjäkortet noga och hålla sig i farleder.
Gös - Är inte en fisk utan en liten flagga i flaggspelet, gösstaket, som förs i förstäven av örlogsfartyg i hamn.
Hålla undan - är att väja, motsatatsen är att kära.
Jolle - en liten båt som används för att ta sig iland om den större båten inte kan gå nära land.
Knopar - livsviktiga saker på sjön. De har alla sina egena namn och de mest elementära som bör behärskas om man ska ut på sjön är en råbansknop, en pålstek och ett dubbelt halvslag.
Koj - är det du sover i. På moderna båtar kan det vara förvillande likt en vanlig säng, men heter aldrig så.
Kära - låter trevligare än det är, på sjön innebär det bara att hålla sig tätt intill, tex en udde.

Kölhalning - en gammal grym bestraffningsmetod. Man spände ett rep tvärs under fartyget och drog den kölhalade under båten från ena sidan till den andra. Ofta slutade bestraffningen med döden då den kölhalade fastnade mellan kölen och repet och klämdes till döds.

Piratskattjakter för barnkalas hittar du här.

Lanterna - är ljus som en båt enligt lag måste föra på natten. Babordslanternan är röd, styrbordslanternan grön och topp- och akterlanternor vita
Latta - Inte någon ny blandning av kaffe och mjölk utan en tunn ribba som styvar upp seglet.
Lik - bli inte orolig, det är inte landkrabbor klarat sig dåligt till sjöss utan linor insydda i seglets kanter.Lovart - den sida som vinden blåser ifrån, den andra sidena heter lä.
Lova - att styra upp mot vinden.
Mast - den långa pinnen som pekar rakt upp på en segelbåt och som seglet är fäst vid.
Mojna - heter det att det gör när vinden avtar.
Nautisk mil eller sjömil - längdmått på sjön, motsvarar 1 852 meter på land.
Navigera - ett annat ord för att försöka att inte komma vilse. Med hjälp av sjökort, passare och linjal, kompass och / eller modernare påfund som GPS tar man reda på var mar är och vart men ska och hur man ska ta sig dit.
Ombordläggning - kan förknippas med en konflikt osm inte kan lösas men är ätter värre. En ombordläggning är en kollision till sjöss mellan två eller flera båtar eller fartyg.
Plattläns - Länsa göra man när vinden kommer rakt akterifrån Att plattlänsa är att segla med förseglet och storseglet rakt ut åt varsitt håll.
Reling - Båtens kant som man helst ska hålla sig inom.
Reva - att minska seglets exponerade yta mot vinden.
Rymma - När vinden rymmer så slutar det inte blåsa utan den drar sig akterligare.
Sjökort - karta som märker ut hav och land, havsdjup, grynnor, farleder och prickar. Lika viktigt som själva båten om du ska ut på sjön.
Sjömärke - sjömärken är fyrar, båkar, kummlar, stångmärken, tavlor, märken, bojar och prickar. Dessa är utsatta av sjöfartsverket för att utmärka farleder och grund. Prickar som märker ut farleder är gröna och röda.
Sjöjungfru skattjakt finns här.
Spinnaker - Stort, ofta färgglatt försegel som sätts från masttoppen.
Tågvirke - är ett gemensamt namn på spunna linor, rep och trossar. Smäckert tågvirke benämns lina och grövre benämns tross.
Vant - stagar upp masten i sidled. På äldre segelfartyg var vanten också utformad som en repstege på vilken man kunde klättra upp i masten.
Vindöga - den riktningen vinden blåser från.
Ö - en bit land omgiven av vatten. Många öar tillsammans kallar vi skärgård.