Schack matt!

Schack är ett brädspel för två deltagare, och spelas på ett kvadratiskt bräde med 8x8, dvs 64, rutor med omväxlande färger, oftast vita och svarta. Innan spelet kan börja placeras spelpjäser på brädets samtliga rutor - den ena spelaren har vita pjäser, den andra har svarta. Det finns sex sorters pjäser: bönder, torn, springare, löpare, kungar och damer, alla med sina egna förflyttningsregler. Spelaren med vita pjäser gör det första draget, därefter sker dragen växelvis och med tvång (man får inte stå över ett drag) tills något av följande inträffar:
En remiställning uppstår. Remi betyder oavgjort och denna situation kan uppstå på olika sätt.
En vinstställning uppstår
En spelare ger upp

Det finns särskilda regler som garanterar att någon av ovanstående situationer inträffar. Dessa regler har framtagits för att undvika att partiet fastnar i en "oändlig loop" där samma drag upprepas om och om igen.

Schackets historia
Hur gammalt schacket är råder det delade meningar om, men förmodligen har det sitt ursprung i det indiska spelet Shatranj från omkring 600 f Kr. Spelet spreds snart till Persien, och namnet schack lär komma från det persiska ordet schach eller shah, som betyder konung och alltså syftar på spelets huvudpjäs. I Indien kallades urschacket för schaturanga, som betyder krigshär.
Från Asien färdades spelets idé tillsammans med de stora världsreligionerna till västvärlden. Eftersom reglerna varierade något beroende på var man befann sig i världen utvecklades olika varianter av spelet. Via araberna kom schacket till Europa, och det sägs att det i Italien eller Spanien på 1400-talet föddes den variant av spelet som vi i väst idag kallar schack. Fortfarande finns det kulturellt särpräglade schackspel i Kina, Thailand, Burma och Korea.
Visste du att..
Schack tillhör gruppen "spel med fullständig information" som innebär att följande kriterier uppfylls: Allt som händer är synligt för båda spelarna, schack är ett rent skicklighetsspel utan inslag av tur, det finns en optimal strategi för någon av spelarna.
Titeln Stormästare inom schack härstammar från den ryske tsaren Nicholaj II som först fick titeln efter att ha vunnit en turnering (som han själv arrangerat) i St Petersburg.
Ca 850 e Kr skrev en arab vid namn Al-Adli den första avhandlingen i schack.
Låten "I know him so well", som Elaine Paige och Barbara Dickson sjöng i musikalen Chess, låg etta på de brittiska topplistorna i fyra veckor, och hamnade i Guiness Rekordbok som mest sålda singel med en kvinnlig duett.