spela kubb
Regler när man spelar kubb

Nog har man hamnat i diskussioner om vad reglerna är i Kubb i stridens hetta någon sommarkväll. Grapevine berättar!

- Spelplanen ska vara 8 meter lång och 5 meter bred. Varje planhalva ska vara 4 meter lång och således 5 meter bred.
- På respektive lags kortlinje ställer man upp 5 st kubbar. Kungen ställs i banans centrum.
- Man kastar en pinne i taget med underhandskast. Varje lag har sex kast innan det är det andra lagets tur.
- Alla kast med kastpinne sker i höjd med främsta kubben men innanför sidolinjen. 
- Fäller man flera kubbar med en kastpinne är det bara bra.

- Fäller man på något sätt kungen innan man fällt alla kubbar är det inte bra, då har man förlorat direkt.
- En regel säger också att lagets sjätte och sista kastpinne, i kastomgång, inte får fälla motståndarnas sista kubb. Det måste finnas en kastpinne kvar till att fälla kungen.
- Om man kastar över flera kubbar strävar man efter att samla dem så nära varandra som möjligt för att kunna fälla flera med en kastpinne. Man vill också ha dem så nära mittlinjen som möjligt. Motståndarna måste nu i sin kastomgång fälla fältkubbarna först innan man får fälla baslinjekubbarna. Misslyckas man med att fälla någon eller några fältkubbar de kastat ut, får motståndarlaget flytta fram och kasta från den främsta kubben eller i linje med den. Enda undantaget är sista kastet mot kungen som alltid sker bakom baslinjen.

Många diskussioner uppkommer om hur man ska resa kubbar och vad som gäller då. Motståndarna kastar den fällda kubben till andra lagets planhalva där de i sin tur reser upp kubben på ett så smart sätt som möjligt. Man reser alltså aldrig en kubb man själv fällt. Skulle en kubb ligga på mittlinjen måste den resas åt det håll som gör att den hamnar på rätt planhalva. Hamnar kubben på den egna planhalvan eller utanför sidlinjen, får laget kasta om den en gång. Misslyckas man på andra försöket också placeras kubben av motståndarlaget en kastpinnelängd bakom kungen. Där är den svårare att träffa och risken för att fälla kungen och förlora ett set ökar.

Matchregler
- Man spelar i tre set. Bäst av tre set vinner. Först när man har fällt alla motståndarens kubbar samt därefter fält kungen, då vinner man setet.
- Då ett lag fällt alla kubbar är de i spel igen och benämns fältkubb. De kastas tillbaka av motståndarna och reses upp av det lag som fällde dem. Skulle de, med de fällda kubbarna, råka kasta ner fältkubbar som redan står upp, reses de där de hamnar.

spela boule Spelregler för Boule/Petanque
I Sverige säger vi Boule men i Frankrike säger de Petanque vilket är en form av Boule. 
- Spelplanen ska vara en hård grusplan med en yta om minst 12x2 meter.
- Man spelar i två lag.
- Varje spelare har 3 klot och det får inte finnas fler än 12 klot på banan.
- Spelar man med tre i varje lag får varje spelar 2 klot, inte tre som när man spelar singel och dubbel.
- Spelarna använder metallklot, boule, och markören är av trä och kallas lillen.
- Startande lag utses genom lottning. Någon i det laget väljer att markera en utslagsplats genom att göra en cirkel. När spelarna kastar kloten måste båda fötterna vara placerade inom cirkeln.
- Samma spelare som ritade cirkeln kastar ut lillen 6-10 meter. Samma spelare börjar sedan att kasta sitt klot så nära lillen som möjligt.
- En spelare ur andra laget kastar därefter sitt klot ännu närmre lillen eller krockar bort den första spelarens klot. Klotet närmast lillen leder.
- Sedan ska en spelare från det icke ledande laget kasta tills dess att de får ett klot närmare lillen osv.

När båda lagen kastat alla sina klot räknas poängen. En poäng får det klot som ligger närmast lillen. Har samma lag flera klot närmare lillen än motståndaren, får man ytterligare ett poäng för varje sådant klot.
En spelar från det lag som vann senaste omgången ritar upp en ny cirkel på den plats lillen ligger och kastar på nytt ut lillen. Spelet pågår tills ett lag har uppnått 13 poäng.

Att man träffar lillen med ett klot gör ingenting utan är en naturlig omvälvande del av spelet!

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog