vaccination

De existerande vaccinationerna och malariatabletterna skyddar mot ett tjugotal infektioner, men det finns även ett flertal allvarliga infektioner som inte går att vaccinera sig emot: mot HIV, salmonella eller dysenteri hjälper enbart försiktighet. Behovet av vaccinationer beror inte enbart på vart man reser, utan även hur man reser - även personens allmäna hälsotillstånd spelar in och generellt sett behöver barn, gravida kvinnor och äldre bättre skydd än övriga resenärer. Däremot är en ung öluffare förmodligen i större behov av vacciner än ett äldre par på golfsemester i samma land. Vid ett besök på vaccinationscentralen bedömer läkaren ditt vaccinationsbehov, som varierar beroende på resemål, eventuella vaccinationskrav, smittorisken, sjukdomens farlighetsgrad, behandlingsmöjligheter, vaccinationseffekten, eventuella risker och biverkningar samt om man hinner uppnå önskad effekt före avresan. Samtidigt bör man kontrollera att man har fullgott grundskydd, d.v.s. skydd mot polio, stelkramp och difteri. Sedan 1950-talet har alla svenska barn vaccinerats mot de tre ovannämnda, men skyddet håller inte livet ut utan bör förnyas med jämna mellanrum eftersom grundskyddet bör alltid vara komplett, oavsett resemål.
vaccination

Vilka vacciner behövs i olika delar av världen?
Den som semestrar i Europa behöver generellt sett inte oroa sig för vaccinationer, så länge du har fullgott grundskydd. Det rekommenderas dock att man vaccinerar sig mot epidemisk gulsot (Hepatit A), som finns i praktiskt taget hela världen, speciellt i områden med låg standard på vatten och avlopp. Hepatit A smittar vanligast genom maten och orsakar en allvarlig leverinflammation. Efter två vacciner med ca 12 månaders mellanrum har en vuxen person så gott som livslångt skydd. För resor i Sydosteuropa bör barnen även vaccineras mot Hepatit B. Dessutom kan vaccin mot TBE, fästingöverförd hjärninflammation, övervägas av framför allt dom som rör sig mycket i naturen kring Östersjön - även i Sverige där ca 50-200 smittfall förekommer varje år.

För semestrande i Afrika kan det beroende på resemål komma att handla om en hel rad vaccinationer: hepatit A och B rekommenderas. Hepatit B är en allvarlig virussjukdom som orsakar leveriflammation och som smittar genom blod och andra infekterade kroppsvätskor. Söder om Sahara förekommer dessutom gula febern, som sprids via myggbett och är i många fall dödligt men kan förebyggas med hjälp av vaccin. Parasitsjukdomen malaria, som överförs via bett från anophelesmyggor är den vanligaste livsfarliga tropiska sjukdomen. Sjukdomen förekommer förutom i hela Afrika även i Sydostasien och Mellan- och Sydamerika, men den afrikanska varianten är den farligaste av fyra möjliga. Idag finns inget fungerande vaccin mot malaria, men sjukdomen kan förebyggas med hjälp av malariatabletter och genom att minska risken för myggbett.

Inför resan och i samband med att börjar planerar - dra igång med en rivstart i form av ett djungelkalas. Tips på djungelkalas hittar du här här hos goodies men även på bloggen hos firafest som också skrivit om djungelkalas och hur du ordnar med lekar och mat inför djungelkalaset.

I Sydostasien förekommer såväl hepatit A och B som malaria. Dessutom finns risk för japansk encefalit (hjärninflammation) och framför allt dom som vistas på landsbygden i Indien och österut kan behöva vaccinera sig. Japansk encefalit smittas via insekter och i norra delar förekommer smittan under monsunperioden, närmare ekvatorn året runt.

I Nordamerika behövs inga särskilda vaccinationer utöver grundskyddet, men resenärer till Mellan- och Sydamerika kan behöva ett antal olika vaccinationer. Vaccination mot hepatit A och B rekommenderas och även vaccination mot gula febern och malariamediciner kan bli aktuella.

Bra att ha i reseapoteket:
- solskydd
- hydrokortisonsalva
- smärtlindrande
- diarrémedicin/vätskeersättare
- myggmedel
- myggnät
- förbandsmaterial
- elastisk binda