Det finns i Skandinavien omkring 3500 svampsorter. Ungefär 100 av dessa är ätliga sorter. De övriga 3400 sorterna är inte alla giftiga, men många av dem smakar helt enkelt inte gott nog för att kvalificera sig som matsvamp. Fem olika sorters dödliga svampsorter har vi här, men det finns många fler giftiga sorter man "bara" blir sjuk av. Självklart måste man vara försiktig när man är ute och plockar, är man tveksam över en svamps ätlighet, låt den stå kvar och vara vacker i skogen istället.
Svamp som medicin
Redan för ett par tusen år sedan använde kineserna svampen i sin läkekonst. Modern forskning visar att svamp innehåller ämnen som hämmar tillväxt av tumörer och stimulerar immunförsvaret. Svamp kan också vara inflammationsdämpande, samt sänka högt blodtryck, höga kolesterolvärden och högt blodtryck.
Våra populäraste matsvampar...
Champinjon, Kantarell, Karl Johan svamp (Stensopp). Mums!
... och de vanligaste giftsvamparna
Vit flugsvamp. En skivling som växer i mossiga barrskogar och lövskogar. Hatten är konisk vit, lik champinjonen. Men till skillnad från champinjonen är skivorna under hatten alltid vita, champinjonens är grå eller svart.
Röd flugsvamp. Redan som litet barn lär man sig att denna vackert röda svamp med vita prickar inte bör stoppas i munnen.
Lömsk flugsvamp. Hatten kan variera från Brungrönaktig via gul till helt vit. Ringen sitter högt upp och är ofta söndertrasad, foten har oregelbundna, mörka band. Växer i lövskog, gärna tillsammans med ek, bok och hassel. Den kallas lömsk därför att den är lätt att förväxla med kremlor.
Toppig giftpindelskivling. Växer i fuktig barrskog. Rödbrun eller gulbrun, konisk hatt, som ibland har en liten puckel på mitten. Foten har mer eller mindre tydliga gula band. Glesa skivor. Dröjer mellan 3 - 14 dagar innan symptomen visar sig.
OBS! Det hjälper inte att koka giftsvamp, de flesta svampars gift är inte vattenlösliga, utan stannar kvar i svampen oavsett hur du tillreder den.
Visste du att...
Svampen tillhör inte längre växtriket. Den klassificeras numera i en alldeles egen klass, "svampriket".
Svampen saknar klorofyll och kan därför inte tillgodogöra sig solljuset. Den hämtar istället energi från andra växter, ofta i symbios med dessa.
Det gula i kantarellen kommer från ämnet beta- karotin, samma ämne som i moroten. Kantarellen är också den enda svampen som innehåller d-vitamin.
Svamp består till ca 90 % av vatten.
Svamp förvaras bäst i papperspåse i kylskåpet. I plastpåse bildas kondens som förstör svampen.
En svampforskare kallas för mykolog.