RES SÖDERUT I SOMMAR!
Nästan så långt söderut som det går att komma på torra land inom Sveriges gränser ligger den lilla charmiga staden Ystad. Ystad är otroligt mysigt och i innerstaden finns den bebyggelse i Skåne som bäst bevarats från senmedeltid till 1700-tal. Gatunätet i gamla staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden och flera senmedeltida byggnader finns bevarade, till exempel Kemnerska gården. Apotekarhuset från 1400-talet är en av de äldsta ännu bebodda fastigheterna i hela Skandinavien.
ystad ystad
 
ystad ystad Wallander
Henning Mankells böcker om polisen Kurt Wallander utspelar sig i Ystad och detta har naturligtvis staden gjort det mesta av. På turistbyrån kan du hämta broschyren "I Wallanders spår" som ger dig vägbeskrivningar till platser kända från böckerna och filmerna. Ystads Frivillige Bergnings-Corps anordnar turer med samma tema med veteranbrandbil under sommarmånaderna. Då kan man även vara med i ett eget spännande mordmysterie - det anordnas öppna turer i Ystads stadskärna på tisdagar med start utanför Mariakyrkan klockan 18.00.
ystad Opera
På Ystads teater och många andra håll i staden blir det ofta opera i alla former, storbildopera, barnopera, allsångsopera, konserter och film. Ystad teater är från 1894. Teatern har ett autentiskt underscenmaskineri sådant det såg ut på landets alla 1800-talsteatrar. I Sverige är det endast Drottningholmsteatern och Ystads teater som har fungerande scenmaskineri som gör det möjligt att ge 1700-talsteater på ett autentiskt sätt.
ystad
Ystad kloster
Från kloster till fattighus, kronobränneri, spannmålslager och rivningsobjekt till stadsmuseum och stor turistattraktion - få byggnader i Ystad har en så omväxlande historia som Klostret. Idag är Klostret i Ystad tillsammans med Vadstena Sveriges bäst bevarade klosteranläggning. I klostret har man såväl fasta som tillfälliga utställningar.
Film
I Ystad produceras det en hel del film, och faktiskt inte bara Wallanderfilmer. Ett besök på Cineteket - Ystads filmmuseum - bjuder på filmrelaterade upplevleser för hela familjen. I Ystad finns även Sveriges äldsta biograf. Biografteatern Scala invigdes den 14 september 1910 och är Sveriges äldsta, för ändamålet ritade och uppförda, biograf i drift.
Friluftsteater
I Marsvinsholms slottspark spelar Ystads Stående Teatersällskap friluftsteater varje sommar.

Underhållning på Ystad Saltsjöbad
Ystads anrika badhotell i sandskogen erbjuder sommarunderhållning.
Bilder: skane.com © sydpol.com

ystad ystad