Alla Hjärtans Dag handlar för många uteslutande om kärlek, men vad är egentligen kärlek - vi tar en mer filosofisk titt på det som de flesta av oss brukar känna som ett pirr i magen:
Kärlek är en känsla som präglas av en stark ömhet och tillgivenhet. Kärleken kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller nationen, mot mer allmänna konkreta ting som naturen eller kyrkan, eller till mer specifika konkreta objekt som ens hem, ens husdjur eller en nära medmänniska, inklusive den egna personen. Kärleken kan också bestå av en biologisk attraktionskraft av sensuell eller sexuell natur. I det senare fallet kan känslan vara mer allmän, så kallad romantisk kärlek, eller mer konkret åtrå, också benämnt libido.
kärlek
Kärlek kan delas upp i fyra olika former: eros, agape och philia (grekiska), samt libido (latin).
EROS
Eros är en kärleksgud i den grekiska mytologin, och symboliserar den romantiska och lidelsefulla kärleken som aldrig mognar och växer upp. Eros motsvarighet inom den romerska mytologin är Amor, även kallad Cupido. Eros gestaltas symboliskt ofta som en bevingad barngestalt – en erot, även kallad amorin eller kupidon.
AGAPE
Står för den förutsättningslösa kärleken, den självutlämnande formen av kärlek och har ingen sexuell underton. Agape står också för hur (den kristna) gudens kärlek är gestaltad i relation till människan, och hur människor ska älska gud och varandra. Den latinska motsvarigheten är Caritas; den oegennyttiga kärleken uttryckt i handling.
kärlek
kärlek
LIBIDO
Är den sexuella och fysiska kärleken, vår könsdrift. Sigmund Freud benämnde den energi människan fick ur sin könsdrift - livsdriften - med det latinska ordet Libido. Motsatsen och komplementet till libidon var enligt Freud dödsdriften, Thanatos. Thanatos är aggressionen, den självdestruktivitet som vänds utåt mot andra.

PHILIA
Står för syskonkärlek (utan erotisk eller sexuell underton). Philia är ett begrepp för kärleken till sina släktingar, blodsbandet.
(Källa: Wikipedia)

 
Skicka ett fint vykort till den du håller kär - och till alla andra du vill skänka en särskilt kärleksfull! Klicka på korten nedan för att skicka:
kärlek kärlek kärlek kärlek