vilda djur

Lodjur – Lodjuret är Hälsninglands landskapsdjur. Dess vetenskapliga namn är Lynx Lynx. Lodjuret är ett vackert kattdjur som blir mellan 80 och 130 cm långt. Det har svarta tofsar på öronen och en svart svansspets som syns på långt avstånd och varnar andra djur. Lodjurets bakben är ovanligt långa och fötterna stora, vilket hjälper djuret att förflytta sig effektivt i djup snö. Det är en fördel när djuret jagar sina byten vilka oftast är småvilt, såsom hare och skogshöns i norr, men längre söderut även rådjur. I Sverige finns lodjuren i alla landskap utom på Öland och Gotland. Det finns runt 1000 lodjur i Sverige.

Varg – Vargen är Värmlands landskapsdjur. Den klassas som rovdjur från familjen hunddjur (Canidae). Av de 35 vilda arter hunddjur som finns är vargen den största och kan väga mellan 30-50 kg, i sällsynta fall även 90 kg. Den vanligaste levnadsformen för vargen är att leva i flock eller i en familjegrupp. Flocken består av föräldraparet (alfa-paret), deras valpar samt tidigare ungar. Vargen är en ren köttätare och dess föda kan bestå av hjortdjur, främst älg, ren, rådjur, hare, bäver och grävling. Men de kan även äta bär och gräs för matsmältningens skull. Vargen är fridlyst i Sverige och det finns runt 200 stycken i landet.

Utter – Uttern är Smålands landskapsdjur. Dess vetenskapliga namn är Lutra Lutra och djuret kommer från familjen mårddjur. Uttern är ett långsmalt djur med korta ben, lång muskulös svans och brett huvud. Den är anpassad till att leva i vatten. Den har tassar med simhud och näsborrar som kan stängas vid dykning. Uttern kan bli 50-100 centimeter lång, dess svans 28-55 centimeter och väga 3-17 kg. Den är mest aktiv under natten och är en duktig simmare. Födan består av fisk, sjöfåglar, små däggdjur, groddjur och kräftdjur. I Sverige finns de flesta djuren kring norrlandsälvarna och de är fridlysta.

Älg – Älgen är Jämtlands landskapsdjur. Dess vetenskapliga namn är Alces Alces. Älgens storlek kan variera beroende på bland annat miljön, men i Sverige har vanligtvis älgkon en boghöjd mellan 150-170 cm, en älgtjur mellan 120-210 cm. Älgkon kan väga mellan 270-360 kg och älgtjuren 380-540 kg. Det är bara tjuren som har horn och dessa finns i två sorter, stång- eller grenhorn (cervina) och skovelhorn (palmata). Skovelhornen kan spänna över nästan två meter. Älgen är en idisslare och dess föda varierar sig med årstiderna och kan bestå av blad, skott, näckrosrötter, havre eller andra grödor från odlade fält, och mindre kvistar av bland annat sälg, asp, ek, rönn, björk, tallris, enris, ljung, blåbärsris. Älgen brukar röra sig långsamt men kan vid fara uppnå en hastighet på 60km/h. Det finns cirka 300 000 – 400 000 älgar i landet.

Räv – Räven kommer precis som vargen ifrån familjen hunddjur (Canidae). I Sverige har vi både rödräven (Vulpes Vulpes) och fjällräven (Alopex lagopus). Rödräven är 75 cm lång med en 40 cm lång svans. Den kan väga mellan 6,5-8 kg. Till färgen är den rödfärgad på ryggen med en vit buk. Vid fötterna är räven svart och har en vit spets på sin yviga svans. Den äter allt möjligt men vanligtvis blir det gnagare, möss, harar, höns, fiskar, fågelägg, växter och as. Rödräven skiljs lätt från fjällräven genom både färg och storlek. Rödräven har även större spetsiga öron, och nakna trampdynor vid tårna. Hos fjällräven finns två färgvarianter. Under sommartid är den brungrå och gråaktigt vit. Vinterpälsen är helvit. Fjällrävens miljö är tundran och dess föda består av främst smågnagare, särskilt lämlar, men även växter, bär, insekter och as. Den är 50-85 cm lång med en svans på 28-55 cm. Fjällräven är Lapplands landskapsdjur.