pingviner

Alla sjutton pingvinarter lever på södra halvklotet, mestadels i Antarktis men även på de södraste delarna av andra kontinenter. Pingviner är fåglar, men skiljer sig mycket från sina släktingar - de kan till expempel inte flyga. Det beror på att de saknar vingpennor. Deras vingar påminner mer om sälfenor och används framförallt för att simma. Pingviner har också en tjock fjäderdräkt som är mer pälslik. Huden är fet och fettar in fjäderdräkten så att den skyddar mot kyla på land och i vatten. Pingviner har mycket god hörsel medan deras syn är anpassad för att se bra under vattnet, vilket gör att de är närsynta på land.

Pingvinerna varierar i storlek, de större arterna lever där det är kallast, de mindre där det är varmare. Kejsarpingvinen kan bli upp till 1,40 m hög medan dvärgpingvinen bara blir ungefär 40 cm. Alla pingvinarter har svart rygg och vit mage. Hannar och honor ser likadana ut och de har inga yttre könsorgan så det är mycket svårt att bestämma om det är en han- eller honpingvin.

Pingviner är mycket duktiga på att dyka och simma, de är anpassade till ett liv i havet. En kejsarpingvin kan vara under vattnet i upp till 18 minuter och dyka till ett djup av 450 meter! De kan simma i en hastighet upp till nästan 30 km/h! På land ser pingvinerna ofta komiska ut då de har en rolig vaggande gång eller tar sig fram genom att åka kana på magen.

Pingviner samlas varje år vid en och samma häckningsplats. Bland pingvinerna finns färre hannar än honor, så de är en av få djurater där honorna slåss om hannarna. Pingviner är antingen helt monogama och håller sig till samma partner hela livet, eller så håller de sig till en partner åt gången och byter varje år då ungarna blivit större. Hos de flesta pingviner lägger honorna ett ägg om året, hos vissa två. Hannarna och honorna hjälps åt att ta hand om ägget och ungen. Pingvinungarna är duniga och gråa. De mindre pingvinerna blir könsmogna vid ca 2 års ålder, de större pingvinerna häckar första gången vid 4-5 års ålder.

pingviner
Pingviner har en kroppstemperatur på 38 grader, men vingar och fötter har lägre temperatur, fötternas hud kan bli så kall som noll grader hos en pingvin som står på isen! Pingviner hjälps åt att klara sig mot kylan, under häckningen då de ruvar sitt ägg, ofta genom att hålla det på fötterna, står de i grupper om tusental. De som då står i mitten har det varmt och skönt (det kan bli upp till 20 grader i mitten av en stor grupp!) medan de som står i ytterkanten skyddar de andra mot ner till -60 gradig kyla och vind. De som står i mitten riskerar faktiskt att bli överhettade och flyttar mot kanten och så turas pingvinerna om att stå på olika ställen i gruppen. Vissa mindre pingvinarter bor i tropiska klimat, men de anpassade efter ett liv i kallare klimat, så de förekommer då bara där det finns kalla havsströmmar.

Visste du att...

Man funnit fossil som visar att det funnits pingviner som varit över tre meter höga! Man tror att pingviner funnits mycket länge, vissa forskare hävdar att det första pingvinerna fanns på jorden vid tiden för dinosauriernas försvinnande.
Pingvinresan
Luc Jacquets film skildrar kejsarpingvinerna i Antarktis och deras årliga 20 mil långa vandring upp på land för att para sig och häcka. Kameran följer dem från att de i långa karavaner vaggande promenerar, eller glider på magen, på väg mot en trygg plats att häcka på - där isen är som tjockast. Man får se hur de 1200 kejsarpingvinerna parar sig, häckar och därefter kämpar för att hålla liv i de många små pingviner som kläcks ur de stora äggen. Det hela är skildrat på ett dramatiskt vis och berättarrösten som på svenska görs av Gösta Ekman, dramatiserar de pingviner vi får följa.

Pingvinliv
Den svenska fotografen Brutus Östling har fotograferat pingviner och publicerat bilderna i den Augustpris-nominerade boken Pingvinliv. Här får man reda på allt man inte visste att man ville veta om pingviner.