Kära barn har många namn… det officiella namnet är jättepanda, men denna mjuka och fluffiga nalle kallas oftast för det förkortade och enkla namnet panda!

Det som gör jättepandor utrotningshotade är delvis att deras naturliga utbredningsområden håller på att försvinna, delvis är problemet det låga antal födda pandabebisar. Dessutom blir pandor tyvärr fortfarande dödade av jägare som vill komma åt den fina svartvita pälsen. Inte ens det faktum att pandajakt kan leda till dödstraff i Kina har fått jägarna att sluta döda pandor. Pandor som lever i fångenskap kan bli upp till 20-30 år gamla. Tyvärr har man inga säkra uppgifter om vilda pandors livslängd, men det sägs att medellivslängden i naturen är ungefär 10-15 år.
Jättepandan hör till världens utrotningshotade djur, och det finns för närvarande knappt 1600 kvarvarande vilda pandor i naturen. Dessutom finns det ytterligare runt 200 pandor i olika djurparker och forskningscenter där de lever i fångenskap. I naturen trivs pandor bäst i bergssluttningar, och de vilda jättepandorna lever idag i tre olika provinser i sydvästra Kina.

Jättepandans kännetecken:
Jättepandan är närmast släkt med björnen och de bästa kännetecknena är pandans svartvita, bevekande och runda kropp och det vita huvudet där öronen och området runt ögonen är svarta. Pandor har mycket speciella tassar, som består av fem tår och ett unikt handlovsben som fungerar som en tumme. Med hjälp av den här tassen är det lättare för pandan att bryta loss de bambuskott som den äter.

Den diplomatiska pandan:
Under 1970-talet skickade Kina jättepandor till amerikanska och japanska djurparker för att förstärka ländernas diplomatiska relationer. Efter 1980-talet har Kina slutat ge bort pandor, och alla bortskickade pandor är bara utlånade till de utländska djurparkerna. Kina har skrivit på alla låneavtal att samtliga pandaungar som föds utomlands under lånetiden hör till Folkrepubliken Kina.

Jättepandans matvanor:
Jättepandor älskar mat som består av växter. Till skillnad från andra björnar äter pandor nästan enbart vegetarisk föda. Allra helst mumsar pandor på bambuskott, det kan utgöra upp till 99 % av pandans mat. Ifall det inte finns några bambuskott i pandans omgivning, kan den även äta honung, gräs, lök och viss frukt. Idag är bambuns blomning ytterligare ett hot för pandor: Bambun blommar var 10-100e år och den dör strax efter blomningen, sen det tar cirka 10 år innan den har vuxit tillbaka i tillräckliga mängder. Tidigare har pandorna förflyttat sig till ett annat område under tiden bambun växte tillbaka, men nu när många av bambuskogarna har förstörts för att bygga nya byar, hus eller odlingar, har pandorna nästan inga naturliga platser kvar att förflytta sig till.
Visste du att…
- En nyfödd pandabebis väger cirka 100-150 gram. Den öppnar ögonen när den har blivit ungefär 1,5 månader gammal och följer mamman i nästan två års tid. En vuxen panda väger cirka 100 kilo.

- Jättepandan är inte ett vattendjur, den hoppar endast i vattnet om den måste fly ett hot, men annars stannar den säkert kvar på den torra marken.

- Under OS i Peking föddes det tre pandabebisar i Sichuanprovinsen i Kina. Sammanlagt har redan 19 nya pandaungar fötts i de kinesiska djurparkerna under de första 8 månaderna i 2008.

- Jättepandan är Världsnaturfondens (WWF) symbol och har varit det sedan år 1961.

Andra pandor:
Kattbjörnen, som även kallas för liten eller röd panda, är ett mycket utrotningshotat djur som lever vilt på Himalaya, i södra delar av Kina och i norra Burma. Den äter bambu och det finns uppskattningsvis cirka 2500 vilda röda pandor kvar i naturen. Det pågår fortfarande en livlig diskussion om frågan ifall jättepandor och röda pandor är släkt med varandra. Oavsett till vilket djursläkte dessa djur hör, finns det några saker som kopplar dem till varandra: båda lever i ungefär samma områden, båda äter huvudsakligen liknande bambuföda och båda har det unika handlovsbenet (som anser vara tassens tumme), som hjälper djuret att äta bambu.