E-magasinet Grapevine innehåller aktuella aktiviteter, tävlingar och artiklar. Det är alltid gratis! Anmäl dig här:
E-mail:
Förnamn:


Har du tävlat?
Här hittar du alla vinnare i våra tävlingar>>

Hur många länder har du varit i?
Räkna och utmana dina vänner>>
 
 
Medeltidsromantiken blommar i Sverige men vad var egentligen medeltiden?
Medeltiden brukar man kalla perioden mellan antiken och renässansen i europeisk historia, från ca år 400 till ca. 1500. Tidperioden varierar dock kraftigt mellan olika områden, i Norden brukar man räkna medeltidens början efter vikingatågens slut och införandet av klosterväsendet kring år 1100. Utmärkande för medeltiden är det ekonomiska och politiska system som kallas feodalism, ett system med personliga band mellan vasall och feodelherre, en kraftig befolkningstillväxt, en teknisk utveckling inom jordbruket och kristendommens utbredning över hela Europa. Det var under senmedeltiden som grunden lades för många av Europas nationalstater. Många av Europas storstäder växte fram, liksom en stark borgarklass med gillen och skrån. Under medeltiden förde man också religionskrig mot hedningar i Östeuropa och mot muslimer på Iberiska halvön och i Palestina, de så kallade korstågen. I slutet av Medeltiden inleddes en kraftiga europeisk expansion och kolonisering av Amerika, Afrika och Asien.
Svensk medeltid>>
Medeltidsmjöd...
Att man drack mjöd på Medeltiden vet nog de flesta, men hur smakar det? Tillverka din egen mjöd, lagra i 5 år och provsmaka!
Här har du receptet>>
Riddare - Medeltidens hjältar!
En riddare är en titel för en frälseman som fått riddarslaget. En frälse var en man som var frälst från skatt, dvs slapp betala skatt till kronan. Detta i sin tur var ett sätt för kungamakten att knyta till sig inflyteslerika personer och systemet skapade stormän och förmögna bönder som i sin tur var skuldiga att ställa upp men man, häst och full rustning då kungen kallade. Dubbning till riddare skedde ofta vid festliga tillfällen som kröningar och bröllop. Väpnaren svor riddareden och kungen lade sitt svärd på hans axlar. De lätta slagen med svärdet representerar de sista slag riddaren tar emot ohämnade.

Riddarväsendet kom till Sverige med de kristna riddarordrarna. En riddare kan i allmänhet skiljas från lägre frälse genom att han får ett "herr" (dominus) framför sitt namn i medeltida brev och en riddares hustru var den enda kategori av gifta kvinnor utanför kungahuset som kunde kallas "fru" (domina). I Sverige har bara kungen kunnat dubba riddare.
Läs om de 2 mest kända riddarordrarna här>>

Kan du din fiktiva och verkliga medeltidshistoria? Vilka är personerna?
1. En riddare från en historisk äventyrsroman från 1819 av sir Walter Scott. Riddaren är korsfarare och återvänder till England med Rikard Lejonhjärta. Riddaren hamnar i kärlekskval då han möter den vackra judiska kvinnan Rebecca och räddar henne från att brännas på bål, men gifter sig ändå med sin barndomskärlek lady Rowena.
2. Son till Magnus Minnisköld och Ingrid Ylva, under åren 1248-66 svensk jarl och förmyndare för sin son kung Valdemar.
3. Svensk riddare av Folkungaätten. Uppfostrad i cistercienserklostren Varnhem och Vitæ Schola och senare dömd till 20 års botgöring som tempelriddare i det heliga landet.
4. Stråtrövare som med sitt rövarband i Sherwoodskogen enligt legenden tog från de rika och gav till de fattiga.
5. Sveriges första internationella "kändis". Författare, teolog, klostergrundare, helgon och skyddspatron för Europa. 1349 flyttade hon till Rom.
Läs de rätta svaren här>>
Vår mest kände svenske medeltidshjälte har väl Jan Guillou skapat med sin trilogi om Arn av Folkungaätten som blir Tempelriddare.
Visste du att...
Två legender kring tempelriddarna har inspirerat Jan Gulliou då han skrev om Arns liv i Det heliga landet. Enligt den första legenden ska en tempelriddare ha räddat livet på Saladin då denne anfölls av ett rövarband. Den andra legenden handlar om en tempelriddare som ledde de kristnas trupper till en stor seger vid Mont Gisard. Vi vet inte namnet på någon av dessa riddare, som Jan Guillou använde för att skapa sin figur Arn de Gothia.
Arns och Cecilias son Magnus Måneskjöld har en verklig förebild: Han hette Magnus Minnisköld och var son till Bengt Snivil. Moderns namn är okänt. Hans son Birger Magnusson är Birger jarl.
Arns barndomsgård Arnäs i romansviten är inspirerad av den verkliga gården Aranäs. Där finns ruinen efter en borg från 1200-talet. Borgen är inte byggd på det vanliga sätt som borgar byggdes i Norden vid denna tid.
Forshems kyrka, som i "Riket vid vägens slut" beställs och bekostas av Arn, finns i verkligheten. I romanen bestämmer Arn att hans kyrka ska tillägnas Den heliga graven i Jerusalem. Även verklighetens Forshems kyrka helgades åt Den heliga graven och inte, vilket var det vanliga på 1100-talet, åt Jungfru Maria. Över kyrkporten finns en stenrelief, där kyrkans byggherre, en riddare, är avbildad då han överräcker kyrkans nycklar till Gud. Bredvid dem ser man hur stenhuggarmästaren arbetar med att färdigställa kyrkan. Ovanför Guds huvud finns ett tempelriddarkors.
Källa: wikipedia

© www.grapevine.nu | Mirago Media AB, 1999-